1915

22 דצמבר 2017

הארגון מאמץ את היהלום הכחול – הנדיר בעולם – כסמל המותג, המסמל איכות גבוהה, והמבדיל אותו מיבוא ספרדי ואיטלקי.

Comments are closed.

Follow Almond Breeze

Get every new post delivered to your inbox.

Breezy News

Watch our Videos

Our Recipes