1931

22 דצמבר 2017

הארגון ממציא תהליכי עבודה כדי למקסם את המכירות שבשוק השקדים, כמו מבחן דירוג איכות מכני.

Comments are closed.

Follow Almond Breeze

Get every new post delivered to your inbox.

Breezy News

Watch our Videos

Our Recipes