1931

22 דצמבר 2017

למעלה מ-900 טון של שקדים נשלחים על ידי ארבעת אלפים מגדלי שקדים.

Comments are closed.

Follow Almond Breeze

Get every new post delivered to your inbox.

Breezy News

Watch our Videos

Our Recipes